Δηλώστε Συμμετοχή

  Όνομα σκάφους - Yacht name *

  Όμιλος - Club *

  Τύπος - Model *

  Σύστημα Καταμέτρησης - Rating System *

  GPH

  Ον/μο Κυβερνήτη - Skipper Name *

  Τηλέφωνο επικοινωνίας - Contact Number *

  Email *

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρέχω στον Όμιλο τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που ζητούνται με τη παρούσα για επικοινωνία των αγωνιστικών και παράλληλων δραστηριοτήτων της διοργάνωσης και του Ομίλου.