Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 231 043 0211
Fax: 231 043 0671
email  επικοινωνίας:  info@thorc.gr
Διεύθυνση:  Πλαζ Αρετσού Καλαμαριά

    Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρέχω στον Όμιλο τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που ζητούνται με τη παρούσα για επικοινωνία των αγωνιστικών και παράλληλων δραστηριοτήτων της διοργάνωσης και του Ομίλου.